Service av kylaggregat

I samarbete med HBG Transportkyla AB är vi en oberoende serviceverkstad till samtliga på marknaden förekommande kylaggregat. I dagsläget är vi auktoriserad verkstad för Mitsubishi samt Hultsteins kylaggregat.