Verkstad

Vi vet vilken service ni behöver! Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler med utrustning som möjliggör rationell hantering av väggar, takpaneler och dörrsektioner.

På chassisidan utför vi överflyttningar, montering och service av bakgavellyftar, hydrauliska mellanplan samt broms och axelarbeten.

Vår lack och skadeavdelning har försäkringsbolag och uthyrningsföretag som stora uppdragsgivare.

Med vår mångåriga erfarenhet och vidareutbildning av personal i samarbete med leverantörer och i egen regi skapar vi en mix av genuint hantverkskunnande och ny teknik till gagn för våra kunder.