Om SKLAB

Skandinaviska Lastvagnar , SKLAB, är en reparations- och serviceverkstad med inriktning skåpbyggnationer.


Som partner till flera stora tillverkare ansvarar vi för service, eftermarknad samt reservdelar och har också ett nära samarbete med flertalet övriga producenter i Skandinavien och på kontinenten.