Sekretesspolicy

Vid arbete med färdskrivare gäller:
​​​​​​​
All information som erhålls eller skapas när kontrollarbetet genomförs betraktas som uppdragsgivarens egendom och behandlas som konfidentiell.


Med undantag för den information som uppdragsgivaren gör allmänt tillgänglig, eller efter överenskommelse mellan denne och kontrollorganet (t.ex. för att besvara klagomål), betraktas all annan information som uppdragsgivarens egendom och ska behandlas som konfidentiell.

När det krävs enligt lag eller avtalats i kontrakt att kontrollorganet kan eller ska frisläppa konfidentiell information, ska uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.

Sådan information om uppdragsgivaren som mottagits från andra källor än denne (t.ex. klagande, myndigheter) ska behandlas som konfidentiell.