Sekretesspolicy

Vid arbete med färdskrivare gäller:
​​​​​​​
All information som erhålls eller skapas när kontrollarbetet genomförs betraktas som uppdragsgivarens egendom och behandlas som konfidentiell.


Med undantag för den information som uppdragsgivaren gör allmänt tillgänglig, eller efter överenskommelse mellan denne och kontrollorganet (t.ex. för att besvara klagomål), betraktas all annan information som uppdragsgivarens egendom och ska behandlas som konfidentiell.

När det krävs enligt lag eller avtalats i kontrakt att kontrollorganet kan eller ska frisläppa konfidentiell information, ska uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.

Sådan information om uppdragsgivaren som mottagits från andra källor än denne (t.ex. klagande, myndigheter) ska behandlas som konfidentiell.

GDPR

Du har säkert hört talas om att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU trädde i kraft den 25:e maj 2018. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.
Utifrån det vill vi här ge dig information så att du kan känna dig trygg med hur vi på Scandinaviska Lastvagnar AB använder just dina personuppgifter.
Finns du med i vårt kontaktregister har vi förmodligen träffats, växlat visitkort, pratat med varandra eller till och med gjort affärer ihop.
Kontaktregistret använder vi för att utveckla affärsrelationer mellan Scandinaviska Lastvagnar AB och Er.
De specifika uppgifterna som finns lagrade om just er är:
Namn
Företagsadress
Telefonnummer
E-postadress
Befattning
Kortfattad affärsrelaterad historik, ej personlig
Vi vill såklart ha kontakt med dig även i framtiden.
Om du har invändningar mot att du finns med i vårt register ber vi dig att kontakta oss på jordy@sklab.se eller enligt de uppgifter som finns under fliken "Kontakt".